Tisser du i bukserne for at holde dig varm?

Tisser du i bukserne for at holde dig varm?

… altså i overført betydning. Udfører du bestemte handlinger med henblik på at holde dig varm, glad og tryg lige nu og her?

Det gør alle mennesker i et eller andet omfang, men for nogen kan tisseriet fylde så meget, at det bliver en måde at overleve på.

Mange udfører faste handlinger i forsøget på at holde sig varme, når de har det dårligt.

  • Bruger du mon mange penge på de dage, du har det dårligt?
  • Kan du spise ubehaget væk?
  • Kan du arbejde dig ud af smerten?
  • Jagter du likes og tilkendegivelser på de sociale medier, når du er nedtrykt?
  • Kan du drikke, ryge eller gamble dig ud af smerten?

Hvad er dit quick fix, og hvordan dulmer du dit ubehag lige nu og her?

Det føles dejligt, varmt og rart at tisse i bukserne, og det hjælper – i hvert fald lige indtil næste morgen, hvor det kolde tis er blevet klamt og konfronterende, og hvor det er tid til at starte forfra.

Ulempen er nemlig, at quick-fix-tisseri har en forbandet kort levetid, og at der skal mere og mere til for at forlænge levetiden. En anden ulempe er, at de anvendte quick-fix-strategier ofte har usunde bivirkninger, der efterlader dig med en større gæld, et misbrug, et svækket selvværd, en usund krop el.lign., der forstærker ubehaget yderligere.

Jeg møder så mange fine mennesker, der tisser i bukserne for at overleve. Det gør de for at holde sammen på sig selv, og fordi de ikke kender andre strategier. Faktisk kan det være rigtig svært selv at identificere, hvad tisseriet i virkeligheden handler om, og hvad behovet dækker over.

Jeg fordømmer quick-fix-tisseri og lappeløsninger, fordi det så ofte fører til, at du svigter dig selv. Der sker nemlig det, at de anvendte quick-fix-strategier bliver naturlige og trygge, og derfor kan du paradoksalt blive afhængig af og tryg ved en strategi og en levemåde, der saboterer dig.

Forstår du alvoren i den sætning?

Når du stopper op og mærker efter, kan der arbejdes med fastlåste mønstre og handlinger. Med opmærksomhed, nærvær, mod og bevidsthed kan fokus flyttes til årsagen og til et omdrejningspunkt, der vedrører, hvad dine handlinger i virkeligheden dækker over. Hermed kan der åbnes op for mere hensigtsmæssige og selvkærlige strategier, der nærer dig.

Det er så befriende at skabe sundere strategier, der tanker dig op og genererer positiv energi.

Jeg anskuer det på den måde, at du i en sådan proces arbejder dig hen mod et liv, der i stedet kan betragtes som ét stort quick fix. Livet vil naturligvis byde på op- og nedture, på udfordringer og på bump, men du kan håndtere og tackle udfordringerne i en anden ro og med en højere bevidsthed, der ikke nedbryder dig i et tilsvarende omfang.

I min optik udgør det netop en kvalitet, der fremhæver forskellen på at overleve og leve.

 

Med håb om en dejlig dag uden alt for våde bukser,

Kærligst Kirstine