Din proces

Symptom

Du befinder dig i en situation, hvor du har brug for hjælp til at komme videre.
Det kræver mod at indlede et terapiforløb, og derfor er det første skridt ofte det største. Her viser du, at du klar til at arbejde med dine udfordringer, og at du ønsker indsigt og forandring.

Kontakt

Ring til mig på 2856 4644 eller skriv på kd@psykologskive.dk.
Du gør blot, hvad der er nemmest for dig.
Her vil jeg kort spørge ind til dine udfordringer og din tilstand.
I forlængelse heraf aftaler vi et møde, der passer dig.

Terapi

Den første samtale handler om at skabe overblik over din situation og finde en fælles retning for det videre forløb. Det kræver ingen forberedelse fra din side. Det er mit ansvar at få skabt et rart og fortroligt rum. Her skal du mærke efter, om du har tillid til, at jeg som psykolog kan hjælpe dig.

Lev

Målet er, at du skal LEVE – og ikke bare overleve.
Jeg hjælper dig med at øge din livskvalitet og skabe positive forandringer.