Er der overensstemmelse mellem det liv, du lever, og det liv, du ønsker at leve?

Er der overensstemmelse mellem det liv, du lever, og det liv, du ønsker at leve?

I januar blev der vundet 6 millioner i lotto i mit nærområde. Min mand og jeg talte efterfølgende om den store gevinst, og om hvad vi ville gøre, hvis vi vandt – hvilke markante ændringer ville vi foretage os i hverdagen med 6 millioner under vingerne?

Det befriende var, at vi ikke ønskede at ændre markant på det liv, vi lever lige nu. Måske ville vi erhverve os nogle af de materielle ting, der står på vores ønskeseddel, men de grundlæggende ting, der betyder noget for vores trivsel og velbefindende – den måde vi prioriterer vores tid og vores børn på, relationer, passion og tilstedeværelse – var i overensstemmelse med vores ønsker.

Velvidende at penge ikke er nøglen til lykke, men med en erkendelse af at en god opsparing i visse tilfælde kan lette hverdagen, bekymringerne og vejen til drømmen, så var det altså ikke en forudsætning for at leve det liv, vi ønskede at leve.

I nærværende tilfælde var det en lottogevinst, der gav anledning til, at vi hævede os over vores livsførelse og gav os tid til at studere og tale om den måde, vi lever vores liv på.

Måske du også trænger til at give dit liv et serviceeftersyn?

En simpel måde at skabe bevidsthed om det sted, du står lige nu, er ved at udfylde nedenstående med henblik på at sammenligne dit nuværende liv med det liv, du ønsker at leve.

A-listen: Hvilket liv ønsker du at leve – hvad gør dig glad?

B-listen: Hvilket liv lever du – hvad fylder du dit liv med?

C-listen: Hvordan skaber du en højere grad af overensstemmelse mellem A og B?

Små justeringer hen mod en balance, hvor A- og B-listen byder på flere overlap, kan gøre en kæmpe forskel i hverdagen. Mit spørgsmål er derfor, hvordan du kan skabe mere balance mellem A og B, hvis der umiddelbart er domæner, der er i uoverensstemmelse.

Handler det måske om prioriteringer, om praktik eller om fastlåste tanker?

Udfordringen kan være, at du oplever en blokering allerede ved udfyldelse af liste A. Mange mennesker ved ganske enkelt ikke, hvad der nærer dem, og de kan ikke mærke efter, hvad der gør dem glade. Resultatet bliver i forlængelse heraf, at lykken søges udenfor dem selv: ”Når bare jeg vinder i lotto, så bliver alt godt; når bare jeg finder en partner, så er mit liv fuldendt; når bare jeg taber mig 10 kilo, så vil jeg blive lykkelig osv.”. Men ligeså vel som de 6 millioner ikke per automatik kan give dig et mentalt rigere liv, så kan hverken en partner eller et vægttab på 10 kilo per automatik gøre dig lykkelig.

Forleden lavede jeg en tilsvarende øvelse med en mandlig klient, der gennem et forløb efterhånden var blevet bevidst om og klar til at udfylde liste A. Vi har i terapien arbejdet med, hvordan han afstemmer forventninger med sig selv, inden han afstemmer forventninger med andre. Sagt med andre ord, så har han lært at kende forskel på at leve op til egne og andres forventninger og i forlængelse heraf at navigere med sin egen indre GPS.

Klienten ønskede, som en del af liste A, at få mere tid med sine børn, fordi det giver ham mening, energi og livskvalitet på et niveau, han ikke mærker andre steder. Han havde ikke tidligere tænkt det som en mulighed, og han havde desuden aldrig praktiseret det, fordi han besidder en høj stilling og tjener en god portion penge til sin familie. Som han sagde, så forventede familien jo også, at han tjente godt – og de havde jo alle afstemt deres levestandard derefter. Det viste sig, at han, da han delagtiggjorde sin kone i sine tanker om nedsat tid, fik en positiv og entusiastisk respons. I det her tilfælde, skulle der forholdsvis små praktiske ændringer til for at komme nærmere en balance mellem A og B. Den primære blokering omhandlede de forventninger, han troede, at familien og andre havde til ham. Og faktisk viste det sig, at 80% af punkterne på liste A ikke var ført ud i livet, netop fordi disse tanker mentalt overskyggede og forhindrede ham i at gennemføre sine ønsker.

Ligesom så mange andre mennesker, stavrede min klient tidligere maskinelt gennem livet, steg på livets tog uden at reflektere, knoklede, tjente penge og udsatte behov. Mentalt vågnede han op og søgte psykolog, fordi hans krop viste tegn på stress og angst. Kroppen sendte simpelthen signaler om, at det var tid til at stoppe op og tage sit liv op til revision.    

Jeg kan ikke garantere dig, at du når at vinde i lotto, at du når at finde en partner, eller at du når at tabe dig 10 kilo, inden dit liv har passeret, men jeg kan garantere dig, at bevidstheden om dit eget liv kan bidrage med mening og skaberkraft på et niveau, der sætter fokus på livet og lykken i processen fremfor det mål, du måske aldrig når. Alt for mange mennesker vågner først mentalt op, når det er for sent (sorgen over den erkendelse har jeg i øvrigt berørt i et tidligere blogindlæg).

Så måske du skal bruge sofatiden i aften på at hæve dig over DIT EGET LIV – i stedet for at følge med i alle andres liv på de sociale medier.

 

Med håb om en øjenåbner,

Kærligst Kirstine